Giới Thiệu

Đăng vào 14/12/2016 11:22:12}

Khoa Đào tạo Sau Đại học là một khoa lâu đời của Trường Đại học Luật Hà Nội. Thành lập vào... Trong những năm qua khoa đã không ngừng phấn đấu đi lên và trở thành một trong những địa chỉ đào tạo có uy tín. 
Chức năng, nhiệm vụ chính của Khoa là đào tạo...