Các hoạt động

Thông báo Lễ bảo vệ LATS của NCS Nguyễn Thị Thúy Hằng
Đề tài: “Bảo đảm quyền tố tụng của đương sự trong tố tụng dân sự”
 
Thông báo Lễ bảo vệ LATS cấp Trường NCS của Hoàng Thị Loan
Đề tài: “Điều kiện có hiệu lực của di chúc theo quy định pháp luật dân sự Việt Nam"
 
Thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Nguyễn Thị Hương
Đề tài: “Khởi kiện và thụ lý vụ án dân sự - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”
 
Thông tin LATS của NCS Trần Thị Hồng Nhung
Đề tài "Lý luận và thực tiễn giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và quốc gia tiếp nhận đầu tư: áp dụng đối với Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay"
 
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Thúy Hằng
Đề tài "Bảo đảm quyền tố tụng của đương sự trong tố tụng dân sự"
 
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Hương
Đề tài "Khởi kiện và thụ lý vụ án dân sự - Những vấn đề lý luận và thực tiễn"
 
Thông tin LATS của NCS Hoàng Thị Loan
Đề tài "Điều kiện có hiệu lực của di chúc theo quy định pháp luật dân sự Việt Nam"