Các hoạt động

Thông báo Lễ bảo vệ LATS cấp Trường NCS Nguyễn Vinh Diện
Đề tài: “Pháp luật về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất”
 
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Thanh Tú
Đề tài: “Hoàn thiện pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu tư của ngân hàng thương mại tại Việt Nam”
 
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Vinh Diện
Đề tài: “Pháp luật về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất”
 
Thông báo lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường NCS Hoàng Văn Thành
Đề tài “Pháp luật về mua bán nợ xấu từ hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng ở Việt Nam”
 
Thông báo lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường NCS Park Jae Myung
Đề tài: “So sánh pháp luật về hợp đồng lao động Việt Nam và Hàn Quốc”
 
Thông tin LATS của NCS Lê Thị Hằng
Đề tài “Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay”
 
Thông tin LATS của NCS Hoàng Văn Thành
Đề tài: "Pháp luật về mua bán nợ xấu từ hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng ở Việt Nam"
 
Thông tin LATS của NCS Park Jae Myung
Đề tài: “So sánh pháp luật về hợp đồng lao động Việt Nam và Hàn Quốc”
 
THÔNG BÁO LỄ BẢO VỆ LATS CẤP TRƯỜNG NCS LÊ THỊ HƯƠNG GIANG
Đề tài: “Bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự ở Việt Nam”
 
THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC ĐỢT 2 -2019
Thông báo tuyển sinh cao học đợt 2 -2019
 
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NGHIÊN CỨU SINH ĐỢT 2 - 2019
Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh đợt 2-2019
 
THÔNG BÁO LỄ BẢO VỆ LATS CẤP TRƯỜNG CỦA NCS LÊ HƯƠNG GIANG
Đề tài: “Hoàn thiện pháp luật về hòa giải thương mại ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế”
 
THÔNG TIN LATS CỦA NCS LÊ HƯƠNG GIANG
Đề tài: "Hoàn thiện pháp luật về hòa giải thương mại ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế"
 
THÔNG TIN LATS CỦA NCS LÊ THỊ HƯƠNG GIANG
Đề tài: "Bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự ở Việt Nam"
 
Thông báo Lễ bảo vệ LATS cấp Trường NCS Trần Thị Hồng Nhung
Đề tài “Lý luận và thực tiễn giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và quốc gia tiếp nhận đầu tư: áp dụng đối với Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay”
 
Thông báo Lễ bảo vệ LATS của NCS Nguyễn Thị Thúy Hằng
Đề tài: “Bảo đảm quyền tố tụng của đương sự trong tố tụng dân sự”
 
Thông báo Lễ bảo vệ LATS cấp Trường NCS của Hoàng Thị Loan
Đề tài: “Điều kiện có hiệu lực của di chúc theo quy định pháp luật dân sự Việt Nam"
 
Thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Nguyễn Thị Hương
Đề tài: “Khởi kiện và thụ lý vụ án dân sự - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”
 
Thông tin LATS của NCS Trần Thị Hồng Nhung
Đề tài "Lý luận và thực tiễn giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và quốc gia tiếp nhận đầu tư: áp dụng đối với Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay"