Giới Thiệu

Đăng vào 14/12/2016 11:22

1. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Quyết định số 78 QĐ/TC ngày 29/5/1992 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp thành lập Khoa Đào tạo, bồi dưỡng Thẩm phán và Sau đại học thuộc Trường Đại học Pháp lý Hà Nội.

- Quyết định số 1957 QĐ-SĐH ngày 21/9/1992 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ đào tạo cao học cho Trường Đại học Luật Hà Nội.

- Quyết định số 372/TTg, ngày 25/7/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Trường Đại học Luật Hà Nội.

- Quyết định số 5709 GD-ĐT ngày 20/8/1994 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao các chuyên ngành đào tạo nghiên cứu sinh cho Trường Đại học Luật Hà Nội.

- Quyết định số 443/1998/QĐ-BTP ngày 22/5/1998 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp đổi tên Khoa Đào tạo Thẩm phán và Sau đại học thành Khoa Sau đại học.

- Quyết định số 2058/QĐ-BGD&ĐT-ĐH&SĐH ngày 27/4/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao chuyên ngành đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ Luật Quốc tế cho Trường Đại học Luật Hà Nội.

- Quyết định số 5000/QĐ-BGD&ĐT-ĐH&SĐH ngày 1/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chuyển đổi các chuyên ngành đào tạo sau đại học đã được giao của Trường Đại học Luật Hà Nội.

2. QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN

Khoa Đào tạo sau đại học hiện nay được hình thành và phát triển từ đơn vị tiền thân là Khoa Đào tạo, bồi dưỡng Thẩm phán và Sau đại học thuộc Trường Đại học Pháp lý Hà Nội (ban hành theo Quyết định số 78 QĐ/TC ngày 29-5-1992 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp).

Kể từ khi thành lập đến nay, Khoa Đào tạo sau đại học được giao chức năng và nhiệm vụ tham mưu, tư vấn cho Hiệu trưởng về công tác tuyển sinh và tổ chức đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. Chức năng, nhiệm vụ này được giao cho Khoa Đào tạo sau đại học trên cơ sở triển khai thực hiện Quyết định số 1957/QĐ-SĐH ngày 21/9/1992 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ đào tạo cao học luật cho Trường Đại học Luật Hà Nội, Quyết định số 372/QĐ-TTg ngày 27/7/1994 của Thủ tướng chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ luật học cho Trường Đại học Luật Hà Nội.

Về các chuyên ngành đào tạo, vào thời điểm thành lập Khoa Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Luật Hà Nội được giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ theo 4 chuyên ngành đào tạo gồm:

1- Lý luận và lịch sử Nhà nước và pháp luật;

2- Luật Dân sự và tố tụng dân sự;

3- Luật Hình sự và tố tụng hình sự;

4- Luật Kinh tế.

Kể từ năm 2004 trở lại đây, Trường tiếp tục được giao đào tạo thêm 02 chuyên ngành đào tạo mới gồm Luật Quốc tế (năm 2004) và chuyên ngành Luật hiến pháp và luật hành chính (năm 2008). Riêng chuyên ngành Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm được tách ra từ chuyên ngành Luật Hình sự và tố tụng hình sự, tội phạm học và phòng ngừa tội phạm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Như vậy, cho đến nay Trường Đại học Luật Hà Nội đã được giao nhiệm vụ đào tạo đầy đủ 07 chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ luật học và 7 chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ luật học.  

Về chương trình đào tạo, hiện nay Trường đã xây dựng và ban hành 02 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ (gồm chương trình đào tạo thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu, chương trình đào tạo thạc sĩ theo định hướng ứng dụng) và 01 Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ. Bên cạnh các chương trình đào tạo nói trên được thực hiện cho các khóa đào tạo trong nước, Trường Đại học Luật Hà Nội còn liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ với một số trường Đại học nước ngoài như trường Panthéon – Assas Pari II của Cộng hòa Pháp (đào tạo bằng tiếng Pháp) và Trường Đại học Tổng hợp Lund của Vương quốc Thụy Điển (đào tạo bằng tiếng Anh), Trường Đại học Tây Anh quốc (UWE) đào tạo bằng tiếng Anh.

Về cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, cùng với việc phát triển và hoàn thiện chương trình đào tạo, Khoa Đào tạo sau đại học đã đề xuất Nhà trường chú trọng đầu tư nâng cấp và hiện đại hóa cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ cho việc đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng đào tạo. Các phòng học được thiết kế hợp lý và được trang bị các thiết bị hiện đại phục vụ giảng dạy và học tập; hệ thống thư viện được hiện đại hóa với nhiều tài liệu phong phú, có khu vực dành riêng cho các nhà giáo, các nhà khoa học, học viên cao học và nghiên cứu sinh làm việc. Mặt khác, để góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, Khoa cũng chủ động mời thêm các nhà giáo, các nhà khoa học ngoài trường tham gia giảng dạy. Đặc biệt, trong khuôn khổ hợp tác quốc tế về đào tạo sau đại học, Trường đã và đang tiếp tục thực hiện chủ trương mời thêm các Giáo sư luật học đến từ các trường đại học danh tiếng của nước ngoài tham gia giảng dạy cho các khóa đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước cũng như các khóa học theo chương trình liên kết.

Về công tác tổ chức đào tạo, Trường đã ban hành đồng bộ các Quy trình quản lý chất lượng đào tạo, bao gồm Quy trình quản lý quá trình hoàn thành luận văn thạc sĩ (mã số: QT-SĐH-01) và Quy trình đào tạo tiến sĩ (mã số: QT-SĐH-02). Hiện nay, các Quy trình này đang được bổ sung, cập nhật trên cơ sở tuân thủ các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm: Quy trình tuyển sinh trình độ thạc sĩ; Quy trình tuyển sinh trình độ tiến sĩ; Quy trình tổ chức đào tạo trình độ thạc sĩ; Quy trình tổ chức đào tạo trình độ tiến sĩ; Quy trình xét tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ; Quy trình xét tốt nghiệp và cấp bằng tiến sĩ.

3. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Với chức năng quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, cơ cấu tổ chức của Khoa Đào tạo sau đại học hiện nay bao gồm: Lãnh đạo khoa; bộ phận tuyển sinh; bộ phận tổ chức đào tạo trình độ thạc sĩ; bộ phận tổ chức đào tạo trình độ tiến sĩ. Bên cạnh đó, cơ cấu tổ chức của Khoa còn có các đơn vị cơ sở của các tổ chức chính trị - xã hội như: Chi bộ khoa, công đoàn khoa.

Đội ngũ nhân sự hiện nay của Khoa bao gồm: Trưởng Khoa (TS. Nguyễn Văn Tuyến); Phó Trưởng khoa (PGS.TS Nguyễn Thị Vân Anh); các chuyên viên: ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy, ThS. Phạm Thị Mỹ Dung, ThS. Nguyễn Thị Hiền, ThS. Đặng Kim Phương.

Với tư cách là một đơn vị trực thuộc của Trường Đại học Luật Hà Nội, Khoa Đào tạo sau đại học đã, đang và sẽ tiếp tục phát huy các thành tựu đã đạt được, đồng thời từng bước củng cố, phát triển đội ngũ nhân lực của đơn vị, đổi mới phong cách làm việc vì mục tiêu giữ vững và phát triển thương hiệu của Trường Đại học Luật Hà Nội trong lĩnh vực đào tạo chuyên gia pháp luật có trình độ cao cho nước nhà.