Tin tức

Thông báo V/v nhập học đối với thí sinh trúng tuyển Cao học Khóa 24 và Nghiên cứu sinh Khóa 22 năm 2016
Thông báo V/v nhập học đối với thí sinh trúng tuyển Cao học Khóa 24 và Nghiên cứu sinh Khóa 22 năm 2016
 
Kết quả phúc khảo Cao học Luật Khóa 24 năm 2016
Kết quả phúc khảo Cao học Luật Khóa 24 năm 2016
 
Danh sách thí sinh trúng tuyển Cao học Luật Khóa 24 năm 2016 định hướng Ứng dụng
Danh sách thí sinh trúng tuyển Cao học Luật Khóa 24 năm 2016 định hướng Ứng dụng