Các hoạt động

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC ĐỢT 2 -2019
Thông báo tuyển sinh cao học đợt 2 -2019
 
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NGHIÊN CỨU SINH ĐỢT 2 - 2019
Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh đợt 2-2019
 
THÔNG BÁO LỄ BẢO VỆ LATS CẤP TRƯỜNG CỦA NCS LÊ HƯƠNG GIANG
Đề tài: “Hoàn thiện pháp luật về hòa giải thương mại ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế”
 
THÔNG TIN LATS CỦA NCS LÊ HƯƠNG GIANG
Đề tài: "Hoàn thiện pháp luật về hòa giải thương mại ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế"
 
THÔNG TIN LATS CỦA NCS LÊ THỊ HƯƠNG GIANG
Đề tài: "Bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự ở Việt Nam"
 
Thông báo Lễ bảo vệ LATS cấp Trường NCS Trần Thị Hồng Nhung
Đề tài “Lý luận và thực tiễn giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và quốc gia tiếp nhận đầu tư: áp dụng đối với Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay”
 
Thông báo Lễ bảo vệ LATS của NCS Nguyễn Thị Thúy Hằng
Đề tài: “Bảo đảm quyền tố tụng của đương sự trong tố tụng dân sự”
 
Thông báo Lễ bảo vệ LATS cấp Trường NCS của Hoàng Thị Loan
Đề tài: “Điều kiện có hiệu lực của di chúc theo quy định pháp luật dân sự Việt Nam"
 
Thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Nguyễn Thị Hương
Đề tài: “Khởi kiện và thụ lý vụ án dân sự - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”
 
Thông tin LATS của NCS Trần Thị Hồng Nhung
Đề tài "Lý luận và thực tiễn giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và quốc gia tiếp nhận đầu tư: áp dụng đối với Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay"
 
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Thúy Hằng
Đề tài "Bảo đảm quyền tố tụng của đương sự trong tố tụng dân sự"
 
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Hương
Đề tài "Khởi kiện và thụ lý vụ án dân sự - Những vấn đề lý luận và thực tiễn"
 
Thông tin LATS của NCS Hoàng Thị Loan
Đề tài "Điều kiện có hiệu lực của di chúc theo quy định pháp luật dân sự Việt Nam"