Quy định của Trường

Hướng dẫn xác định văn bằng, chứng chỉ đáp ứng điều kiện chuẩn đầu vào và chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ, năng lực tiếng Việt trong tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ
Hướng dẫn xác định văn bằng, chứng chỉ đáp ứng điều kiện chuẩn đầu vào và chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ, năng lực tiếng Việt trong tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ
 
Những điều cần biết về đào tạo Cao học Luật (2022-2024)
Những điều cần biết về đào tạo Cao học Luật
 
Những điều cần biết về đào tạo Cao học Luật (2018-2021)
Những điều cần biết về đào tạo Cao học Luật
 
Quy chế đào tạo sau đại học của Đại học Luật Hà Nội
Quy chế đào tạo sau đại học của Đại học Luật Hà Nội