Các hoạt động

Thông tin LATS của NCS Trần Thùy Linh
Đề tài: "Kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường theo pháp luật cạnh tranh ở Việt Nam hiện nay"
 
Thông tin LATS của NCS Lê Văn Đức
Đề tài : “Pháp luật về bồi thường thiệt hại trong quan hệ lao động ở Việt Nam”
 
Thông báo Lễ bảo vệ LATS cấp Trường NCS Nguyễn Vinh Diện
Đề tài: “Pháp luật về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất”
 
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Thanh Tú
Đề tài: “Hoàn thiện pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu tư của ngân hàng thương mại tại Việt Nam”
 
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Vinh Diện
Đề tài: “Pháp luật về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất”
 
Thông báo lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường NCS Hoàng Văn Thành
Đề tài “Pháp luật về mua bán nợ xấu từ hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng ở Việt Nam”
 
Thông báo lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường NCS Park Jae Myung
Đề tài: “So sánh pháp luật về hợp đồng lao động Việt Nam và Hàn Quốc”
 
Thông tin LATS của NCS Lê Thị Hằng
Đề tài “Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay”
 
Thông tin LATS của NCS Hoàng Văn Thành
Đề tài: "Pháp luật về mua bán nợ xấu từ hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng ở Việt Nam"
 
Thông tin LATS của NCS Park Jae Myung
Đề tài: “So sánh pháp luật về hợp đồng lao động Việt Nam và Hàn Quốc”
 
THÔNG BÁO LỄ BẢO VỆ LATS CẤP TRƯỜNG NCS LÊ THỊ HƯƠNG GIANG
Đề tài: “Bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự ở Việt Nam”